Давид Гарбуз, Вама, Водла 2016

http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=88a8c7c2-9e2f-471a-a981-856de8e6c9b7&signedout=1