Даниил Алексеев, вид на фоне Путорана

https://youtu.be/tJVdNCv4454?t=587